Yukarı

TARİHÇE

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki enerji sektörünün yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, serbest piyasa sistemine geçilmesi ve serbest rekabet ortamının sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeler neticesinde, 05 Şubat 2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Kararname ile, 1994 yılında Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)’in TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye bölünmesiyle kurulan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ), 01.10.2001 tarihinden itibaren;

  • Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ),
  • Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve
  • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)

olmak üzere üç ayrı Kamu İktisadi Teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır.

TETAŞ, Ana Sözleşmesi’nin 29 Haziran 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması ve 1 Ekim 2001’de Yönetim Kurulu’nun toplanması ile 1 Ekim 2001 tarihinde faaliyete başlamıştır.