Yukarı

STAJ UYGULAMALARI

Yüksek Ve Ortaöğrenim Öğrencilerinin Şirketimizde Yapacağı Yaz Stajı Uygulamaları

 

Teşekkülümüzde ücretsiz yaz stajı yapmak isteyen öğrencilerin ilk aşamada Teşekkülümüz Personel, Eğitim ve İdari İşler Daire Başkanlığı Eğitim, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne örneği verilen dilekçe ( YÜKSEKOKUL / ORTAÖĞRENİM ) ile başvurmaları gerekmektedir.

Staja kabul edilen öğrencilerden istenen belgeler;

 

  • Stajın Zorunlu Olduğunu Belirtir Okul Yazısı
  • Adli Sicil Kaydı (Üniversiteler için)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (arkalı-önlü)
  • Fotoğraf (1 Adet)

 

Ortaöğrenim Öğrencilerinin Teşekkülümüzde Yapacağı Beceri Eğitimi Uygulamaları

 

 

19.06.1986 tarih ve 19139 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu “ uyarınca İşletmeler Endüstri Meslek, Kız Meslek ve Ticaret Lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmakla yükümlendirilmiştir. Öğrencilerin iş hayatına kısa sürede uyumu ve mesleki gelişmelerinin sağlanması amacıyla çıkarılmış olan bu yasanın bazı maddeleri 4702 sayılı yasa ile değiştirilerek ‘Mesleki Eğitim Kanunu’ adı altında 10.07.2001 tarih ve 24458 sayılı resmi gazetede yeniden yayınlanmıştır.Bu kapsamda, Teşekkülümüzde bu okulların Muhasebe ve Finansman Dalı, Bilişim Teknolojileri Dalı, Büro Yönetimi Dalı öğrencilerine staj imkanı sağlanmaktadır.

Buna göre yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerin çalıştırdıkları personel sayısının % 5’inden az, % 10’undan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmaları hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince çıkarılmış olan 02.01.2002 tarih ve 2 sayılı Genelge esaslarına göre bu oran Şirketimizde %7 olarak uygulanmaktadır.

3308 sayılı yasa gereği Teşekkülümüzde ücretli beceri eğitimini yapmak isteyen öğrencilerin ilk aşamada Teşekkülümüz Personel, Eğitim ve İdari İşler Daire Başkanlığı Eğitim, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne örneği verilen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. ÖRNEK DİLEKÇE

 

Anılan Başkanlıkta toplanan tüm başvurular Ünitelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak öğrencilerin öğrenim gördükleri branşlar itibariyle değerlendirmekte ve buna göre yerleştirilmeleri yapılmaktadır.

Staja kabul edilen öğrencilerden istenen belgeler;

 

  • Staj Günlerini ve Branşını Belirtir Okul Yazısı
  • Okul tarafından Onaylanmış Sözleşme (2 Adet)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (arkalı-önlü)
  • Fotoğraf (1 Adet)
  • Yarım Kapaklı Dosya (1 Adet)