Yukarı

STAJ UYGULAMALARI

Ortaöğrenim Öğrencilerinin Teşekkülümüzde Yapacağı Beceri Eğitimi Uygulamaları

 

19.06.1986 tarih ve 19139 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu" uyarınca İşletmeler Endüstri Meslek, Kız Meslek ve Ticaret Lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmakla yükümlendirilmiştir. Öğrencilerin iş hayatına kısa sürede uyumu ve mesleki gelişmelerinin sağlanması amacıyla çıkarılmış olan bu yasanın bazı maddeleri 4702 sayılı Kanun ile değiştirilerek "Mesleki Eğitim Kanunu" adı altında 10.07.2001 tarih ve 24458 sayılı Resmi Gazete'de yeniden yayınlanmıştır. Bu kapsamda Teşekkülümüzde bu okulların; Muhasebe ve Finansman, Bilişim Teknolojileri, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Büro Yönetimi Dalı öğrencilerine staj imkanı sağlanmaktadır.

Buna göre on ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerin çalıştırdıkları personel sayısının % 5’inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul öğrencilerine beceri eğitimi yaptırmaları hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince çıkarılmış olan 02.01.2002 tarih ve 2 sayılı Genelge esaslarına göre bu oran Teşekkülümüzde %7 olarak uygulanmaktadır.

3308 sayılı yasa gereği Teşekkülümüzde ücretli beceri eğitimini yapmak isteyen öğrencilerin ilk aşamada Teşekkülümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Eğitim Müdürlüğüne örneği verilen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. ÖRNEK DİLEKÇE

 

Anılan Başkanlıkta toplanan tüm başvurular Ünite/Birimlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak öğrencilerin öğrenim gördükleri branşlar itibariyle değerlendirmekte ve buna göre yerleştirilmeleri yapılmaktadır.

Staja kabul edilen öğrencilerden istenen belgeler;

 

  • Staj Günlerini ve Branşını Belirtir Okul Yazısı
  • Okul tarafından Onaylanmış Sözleşme (3 Adet)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (arkalı-önlü)
  • Fotoğraf (1 Adet)
  • Yarım Kapaklı Dosya (1 Adet)