Yukarı

PERSONEL DURUMU

PERSONELİN EĞİTİM, CİNSİYET VE STATÜSÜNE GÖRE DAĞILIMI (ARALIK 2016)
Okul Grupları Memur Sözleşmeli Daimi İşçi Toplam Genel Toplam
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Genel Toplam
Okul Yazar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkokul 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Orta Okul 0 0 0 2 0 1 0 3 3
Lise ve Dengi 0 1 5 9 1 4 6 14 20
EML - Teknik Lise 0 0 1 3 1 2 2 5 7
Sağlık M.Y.O. 2. Yıl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yüksek Okul (2 Yıl) 0 0 8 7 1 1 9 8 17
Yüksek Okul (3 Yıl) 0 2 0 0 0 0 0 2 2
Yüksek Okul (4 Yıl) 11 35 52 54 0 0 63 89 152
Toplam 11 38 66 75 3 9 80 122 202
PERSONELİN HİZMET, CİNSİYET VE STATÜSÜNE GÖRE DAĞILIMI (ARALIK 2016)
Hizmet Grupları
(Yıl)
Memur Sözleşmeli Daimi İşçi Toplam Genel Toplam
Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Genel Toplam
0-5 2 0 17 11 0 0 19 11 30
6-10 0 0 15 4 4 0 19 4 23
11-15 0 0 5 5 1 0 6 5 11
16-20 5 2 10 15 1 1 16 18 34
21-25 5 3 5 4 1 1 11 8 19
26-30 11 4 9 8 2 1 22 13 35
31-35 6 0 6 12 0 0 12 12 24
36 ve üstü 9 2 8 7 0 0 17 9 26
Toplam 38 11 75 66 9 3 122 80 202