Yukarı

PERSONEL DURUMU

PERSONELİN EĞİTİM, CİNSİYET VE STATÜSÜNE GÖRE DAĞILIMI (EKİM 2017)
Okul Grupları Memur Sözleşmeli Daimi İşçi Toplam Genel Toplam
Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Genel Toplam
Okul Yazar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İlkokul 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Orta Okul 0 0 0 2 0 1 0 3 3
Lise ve Dengi 0 0 5 9 1 3 6 12 18
EML - Teknik Lise 0 0 1 3 1 1 2 4 6
Sağlık M.Y.O. 2. Yıl 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yüksek Okul (2 Yıl) 0 0 8 8 1 1 9 9 18
Yüksek Okul (3 Yıl) 0 2 0 0 0 0 0 2 2
Yüksek Okul (4 Yıl) 10 35 52 55 0 1 62 91 153
Toplam 10 37 66 77 3 8 79 122 201
PERSONELİN HİZMET, CİNSİYET VE STATÜSÜNE GÖRE DAĞILIMI (EKİM 2017)
Hizmet Grupları
(Yıl)
Memur Sözleşmeli Daimi İşçi Toplam Genel Toplam
Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Genel Toplam
0-5 1 0 20 12 0 0 21 12 33
6-10 0 0 16 4 4 0 20 4 24
11-15 0 0 5 5 1 0 6 5 11
16-20 7 2 9 16 1 1 17 19 36
21-25 5 3 4 4 1 1 10 8 18
26-30 10 3 8 8 1 1 19 12 31
31-35 5 0 7 12 0 0 12 12 24
36 ve üstü 9 2 8 5 0 0 17 7 24
Toplam 37 10 77 66 8 3 122 79 201