Yukarı

BİLGİ EDİNME

BİLGİ EDİNME HAKKINDA
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usüller Hakkında Yönetmelik
2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi
Gerçek Kişiler için Başvuru Formu
Tüzel Kişiler için Başvuru Formu
İLETİŞİM ADRESİ
TETAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Eskişehir Yolu 7.km No:166 06520 Çankaya / ANKARA
E-Posta :
basin@tetas.gov.tr
Faks : 0 (312) 630 1752