Yukarı

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

Görev Değişikliği Duyurusu

“Teşekkülümüz Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanı Sn. İbrahim AKPINAR Teşekkülümüz Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekâleten yürütmesi hususu, 28/04/2017 tarih ve 987 sayılı Olur ile uygun görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”