Yukarı

8.ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI

Enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması ve bu kapsamdaki hedeflerin tanıtılması amacıyla Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 36. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde organize edilen “Türkiye 2023 Vizyon ve Çözüm Önerileri”  temalı 8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı İstanbul’da düzenlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sn. Fatih DÖNMEZ yapmış olduğu açılış konuşmasında: “Türkiye olarak hedeflere ulaşmak için lokomotif sektörlerde öncü olmak ve enerjide verimlilik kriterini sağlamak zorundayız. Petrol fiyatlarında 50-60 dolar bandındaki stabilizasyon, Türkiye’nin cari açığını göreceli olarak azaltmaktadır ancak bu dönemde enerji çeşitliliği, arz güvenliği ve enerji verimliliği faaliyetleri ivme kazanmalıdır.” dedi. Sn. DÖNMEZ ayrıca, Dünya ekonomisindeki kırılgan durumun devam ettiğini, büyüme hızının yavaşladığını, finansal piyasalardaki durgunluğun yeterince aşılamadığını ve emtia piyasalarındaki fiyatların çalkantılı olduğu zor bir dönemden geçildiğine vurgu yaparak; “Küresel ve bölgesel gelişmeler Türkiye’yi de baskılamaktadır ancak her türlü baskı ve konjonktürel gelişmelere rağmen ülkemiz ilerlemeye devam edecektir. Bu noktada enerji verimliliği, sürdürülebilirlik arz güvenliği ve dışa bağımlılığın azaltılması rekabetçiliği çevresinde daha da önem kazanmaktadır.” şeklinde konuşarak enerji verimliliğinin herkes için bir davranış şekli ve kültür haline dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen fuara Teşekkülümüz adına, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürümüz Sn.  Mehmet AYERDEN’in başkanlığında 17  kişilik bir heyetle katılım sağlandı. Teşekkülümüzce açılan stantta yerli ve yabancı katılımcılara faaliyetlerimiz ile ilgili tanıtıcı bilgiler verildi. Sektör temsilcileri, sektör paydaşları, katılımcılar ve Teşekkülümüz açısından oldukça verimli geçen fuarda standımızı Bakanlığımız Müsteşarı Sn. Fatih DÖNMEZ, Müsteşar Yardımcısı ve Teşekkülümüz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah TANCAN ile Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Sn. Dr. Oğuz CAN başta olmak üzere enerji camiasının önde gelen kamu ve özel sektör temsilcileri ziyaret etti.