Yukarı

2. ENERJİ TİCARETİ VE TEDARİĞİ ZİRVESİ

2. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi ISTRADE 2017, 25-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Bakanlığımız ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun destekleriyle İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarını Zirve Başkanı Mustafa KARAHAN, EPDK Başkanı Sn. Mustafa YILMAZ ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya ALTUNYALDIZ birlikte yapmışlardır.

2. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi’nde Genel Müdürümüz Sn. M. Feridun ALAK,

4628 sayılı Kanun ile başlayan süreçte TETAŞ’a yüklenilen misyon ve görevlerin; günümüze kadar olan gelişimi, çeşitliliği ve yenilenmesinden bahsederek; günümüzde TETAŞ’ın elektrik piyasasında geldiği noktayı ve piyasadaki rolünü anlatmıştır.

Arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği sağlanması kapsamında Nükleer Santral kurulması ve Yerli Kömür Yakıtlı Santralları destekleme faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermiştir.

Son dönemde Elektrik Piyasasında TETAŞ faaliyetlerine yöneltilen eleştirilere gerekli cevapları vererek, serbest piyasanın şeffaflık ve öngörülebilirliği konularına açıklama getirmiştir.

Söz konusu zirveye Teşekkülümüz Genel Müdürü Sn. M. Feridun ALAK başkanlığında 5 kişilik bir heyetle katılım sağlanmış olup, Teşekkülümüze ait stantta yerli ve yabancı katılımcılara faaliyetlerimiz ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Enerji ticareti ve tedariki alanında Türkiye’deki tek platform olma özelliği taşıyan ISTRADE 2017,  Sayın Müsteşarımız Fatih DÖNMEZ’in katılımı ve soruları cevaplandırmasının ardından İstanbul Trader Buluşması ile son buldu.