Yukarı

BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİLMESİ

Bakanlar Kurulunun  19/12/2012 tarih 2012/4213 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız denetime tabi olacak Şirketlerin belirlenmesine dair kanun uyarınca Teşekkülümüz 01.01.2015 tarihi itibariyle Bağımsız Denetime tabi olacaktır. Bu nedenle Teşekkülümüzün 2017 yılı Türkiye Muhasebe standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak dönüştürülmüş mali tablolarının denetiminin Bağımsız Denetçi Firması olarak seçilen YEDİTEPE Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılacağı  31.10.2017 tarih ve 9441 sayılı Ticaret Gazetesinde yayımlanmıştır.